zb_3_07.png

tb_10.png

山西艺术职业学院

                          (并东校区)


地址:山西省太原市迎泽区并州东街95号

中职招生咨询热线:0351-2246179

高职招生咨询热线:0351-2246187


山西艺术职业学院 

               (奶生堂区--原山西戏剧职业学院


地址:山西省太原市迎泽区奶生堂23附近号

招生咨询热线:0351-2721227  2721228 4073381联系我们